Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace č. 2 (3. 9. 2021)

3. 9. 2021

Vážení rodiče,
první tři dny ve škole proběhly dobře. Mám z toho radost. Vaše děti jsou letos na 1. stupni "mazáci", většina z nich je už hodně samostatná, vše jde rychleji.

Kromě probrání učební látky se budu i letos snažit o dvě - z mého pohledu - důležité věci.
První je, aby se k sobě děti chovaly kamarádsky a ve třídě se cítily dobře. (S "čertími růžky" si budeme muset poradit.)
Druhou je, aby se pro něco dokázaly nadchnout a neučily se jen pro známky.

V rámci vlastivědy budeme letos poznávat Bystřicko. Děti si samy navrhnou, na co by bylo možné se zaměřit a jakým způsobem je možné to zpracovat. Mohou pracovat samostatně, ale i ve dvojicích, trojicích..., případně práci jednotlivce a skupiny střídat. Důležité bude naučit se zjištěné poznatky i pěkně prezentovat před třídou. Bystřicko bude prolínat i výtvarkou a přírodovědou a pokud zaujme, tak i dalšími předměty. Sama se na tuto dlouhodobější práci těším a doufám, že se mi podaří děti podnítit v zájmu o jejich nejbližší okolí.

Testování příští týden proběhne v pondělí a ve čtvrtek.

Přes víkend, prosím, doplňte údaje v žákovském průkazu na straně 1. (Údaje na předchozím listu dám dětem okopírované, do žákovského průkazu si je nalepíme.)

Připomínám nutnost doplnění třídního fondu (viz informace č. 1).

Důležité:
Pokud má Vaše dítě nějaká nová nebo změněná zdravotní omezení, dejte mi je, prosím, do úterý 7. září písemně vědět.

Děkuji.

Ahoj páťáci!
V pátek hned po obědě jsem si přečetla Vaše povídání o drakovi. Opravdu všechny práce jsem četla se zaujetím a měla z nich radost.
Možná jednou někdo z Vás napíše pěknou knížku a my všichni pak budeme vzpomínat: "Jó, to když jsme tenkrát psali o drakovi, to už bylo vidět, že má spisovatelské nadání!" Doufám, že nám další z Vás příští týden vyprávění přečtou. 
Stáňa Němcová

Týden od 6. 9. do 10. 9. 2021

ČJ
opakování učiva 
  • rozdělení hlásek
  • určování podstatných jmen a sloves
  • pády
  • vzory podstatných jmen
pravidla vyprávění
jazykolamy

MA
opakování učiva
  • písemné sčítání a odčítání
  • písemné násobení a dělení
  • řády
  • porovnávání čísel

MA - geometrie
opakování učiva
  • kvádr a krychle

VL
opakování učiva 
  • práce s časovou osou

vysvětlení projektu Bystřicko
  • náměty - práce skupin


opakování učiva podle přehledů ze 4. třídy 
živá a neživá příroda
podmínky života na Zemi

VV, PČ
práce se suchým pastelem
stavby ze špejlí a párátek

HV
zopakování hudebně - pohybových her (labada, mambo - džambo)

NEZAPOMEŇ:
  • 6. září - vyplněný žákovský průkaz na straně 1
  • 7. září - věci na výtvarku
  • 8. září - věci na tělocvik 
  • 10. září - začínáme psát zapomenutí domácích úkolů a pomůcek do žákovského průkazu
     (S drobnými věcmi do penálu nám tento rok bude pomáhat "půjčovací krabice". Je třeba ji ale využívat jen mimořádně. ) 
  • 15. září - kontrola obalení učebnic a sešitů
  • 7. října - výstava doplněných čtenářských deníčků

DOBROVOLNÉ:
V tomto týdnu budeme pracovat s jazykolamy - můžete si je přinést. Který bude nejtěžší?

DOPORUČENÍ:
Procvičuj - třeba na Školákově - pamětné násobení a dělení.