Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na úterý 4. 5. 2021 (3. 5. 2021)

3. 5. 2021

SKYPE - podle rozpisu zapsaném v Informacích číslo 37.
Pozor - od tohoto týdne se scházíme jen ve skupinách jedna, dva, tři. 

ČJ
ZOPAKUJ SI

1. Základní skladební dvojice obsahuje podmět a přísudek. Tato dvojice slov k sobě patří svým významem. 
2. Na podmět se ptáme otázkami: Kdo? Co? a přísudkem.
3. Na přísudek se ptáme otázkou: Co dělá podmět? (Co se říká o podmětu?)

VYPRACUJ:
Do sešitu DV4 napiš větu:
V pravěku lidé používali pěstní klín.
V této větě označ podmět, přísudek a základní skladební dvojici.

Do sešitu DV4 napiš šest krátkých vět. V každé z vět bude jedno z uvedených slov v následujícím pořadí - PIL, PYL, VÍR, VÝR, SLEPÍŠ, SLEPÝŠ.
Pokud si nemůžeš vybavit význam jednotlivých slov, vyhledej si ho v knížce Výři nesýčkují. 

SKYPE - ČJ
VÝUKA

Na příkladech různých vět si vysvětlíme rozdíl mezi holým a rozvitým podmětem a mezi holým a rozvitým přísudkem.
Věty použijeme nejdříve z učebnice ČJ na straně 115 (z kapitoly Stavba věty jednoduché - růžový rámeček), pak je budeme samostatně vytvářet.

KONTROLA:
V sešitě DV4 si zkontrolujeme určení podstatných jmen a sloves z pondělí 3. května.

MA
ZOPAKUJ SI:

Vzorec pro výpočet obvodu čtverce:
o = 4 . a
Vzorec pro výpočet obvodu obdélníku:
o = 2 . (a + b)
V přehledech z geometrie si najdi odvození těchto vzorců a zopakuj si ho.
(Vzpomínáš si, které barvy stran jsme při odvození vzorce pro výpočet obvodu obdélníku použili na tabuli?)

VYPRACUJ:
MAPS - 35/1, 35/4, 35/5
Pokud si nevzpomínáš na pravidla převodů času, najdi si převodní tabulky v malém PS s převody.
Dopočítej cvičení, která si vysvětlíme a částečně spočítáme během výuky přes Skype - MAPS - 35/2, 35/3.

SKYPE - MA
VÝUKA:

Zopakujeme jednotky času a jejich převody.
Společně začneme počítat cvičení MAPS - 35/2, 35/3.


ZOPAKUJ SI:

PŘU - str. 55 - znovu si přečti, jak se zelenina dělí podle částí těla.

VYPRACUJ:
Do sešitu DV4 napiš, zda je následující zelenina kořenová, cibulová, listová, košťálová nebo plodová.
Piš čitelně. Pokud nevíš, vyhledej si v učebnici na straně 55.
Nezapomeň na datum.

Příklad vypracování úkolu:
ředkvička - kořenová

1. hrách -
2. mrkev -
3. brokolice -
4. cibule -
5. okurka -
6. rajče -
7. česnek -
8. salát -