Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na úterý 12. 1. 2021 (11. 1. 2021)

11. 1. 2021

SKYPE - jako minulý týden (Informace číslo 20.)

ČJ
ČJPS - na straně 40 napiš ke každému obrázku alespoň dvě věty. Snaž se, aby na sebe věty navazovaly a vzniklo z nich pěkné vyprávění.
K celému příběhu vymysli i nadpis.

Skype - ČJ
ČJPS - 31/1 - cvičení  na psaní i,í/y,ý po F
ČJPS - 32/1 - kvíz na opakování vyjmenovaných slov 
 
MA
Do sešitu DV 3 vypočítej dva následující příklady na písemné dělení. Ke každému příkladu připoj i zkoušku. Cvičení oznámkuji.  
Pokud chceš, můžeš si podle svého udělat menší řádkování. 
Nezapomeň na datum.

2 813 : 3                    Zkouška:

4 739 : 9                    Zkouška:

Skype - MA
Budeme procvičovat písemné násobení, zopakujeme písemné sčítání a odčítání. 


PŘU - přečti si v učebnici celou stranu 30 a na straně 31 kapitolu s názvem Koloběh vody v přírodě.
Do sešitu z přírodovědy si zapiš, jak rozdělujeme vodu a jak rozdělujeme pevninskou vodu.  

Do sešitu DV 3 odpověz na připravené otázky, odpovědi najdeš v učebnici PŘ na straně 30 a 31. Odpovědi oznámkuji.
Nezapomeň na datum, odpovědi čísluj, odpovídej vždy jedním nebo dvěma slovy. Odpověď začni vždy velkým písmenem a  zakonči tečkou.
Příklad:
5. Oxid uhličitý. 

Otázky:
1. Je vzduch obsažen i ve vodě a v půdě?
2. Jaký plyn obsažený ve vzduchu je nejdůležitější pro živočichy?
3. Teplejší vzduch stoupá vzhůru nebo klesá dolů?
4. Jak se nazývá voda obsažená v mořích a oceánech?
5. Je voda v mořích slaná?
6. Patří do povrchových vod i jezera?
7. V co se při koloběhu vody mění vodní pára?
8. Vsakuje se část vody, která dopadá na pevninu, pod povrch Země?

Skype - PŘ
Povíme si, jak můžeme v zimě pomáhat volně žijícím živočichům - PŘU - strana 28.