Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na středu 5. 5. 2021 (4. 5. 2021)

4. 5. 2021

SKYPE - podle rozpisu zapsaném v Informacích číslo 37.

ČJ
ZOPAKUJ SI:

1. Základní skladební dvojice obsahuje podmět a přísudek. Tato dvojice slov k sobě patří svým významem. 
2. Na podmět se ptáme otázkami: Kdo? Co? a přísudkem.
3. Na přísudek se ptáme otázkou: Co dělá podmět? (Co se říká o podmětu?)

NAUČ SE:
Podmět je buď vyjádřený nebo nevyjádřený.
Nevyjádřený podmět si můžeme domyslet z předcházejících vět nebo ze situace.

Příklad:
1. Jana si připravuje věci na výlet. 2. Pečlivě si skládá věci do batohu.
V první větě je podmět Jana. V druhé větě je podmět nevyjádřený. Můžeme si ho z první věty domyslet.
Pečlivě si skládá věci do batohu. Kdo? Jana - víme z předcházející věty.

VYPRACUJ:
Počkej si na výklad o nevyjádřeném podmětu, pak teprve vypracuj následující úkol.
Do sešitu DV4 vyber a napiš pouze věty, které mají nevyjádřený podmět.
Lenka přišla z knihovny. Hned si šla číst.
Tatínek opravuje žehličku. Přinesl si na to nářadí.
Děti si hrály na hřišti. Měly tam míče a švihadla.

Do sešitu DV4 pečlivě přepiš následující věty a označ u nich holý podmět, holý přísudek a základní skladební dvojici.
Každou větu piš vždy na jeden řádek a řádek pod ní vynech. (Bude se ti lépe spojovat základní skladební dvojice.)
1. Všude bzučely pracovité včely.
2. Z okna vyskočila černá kočka. 
3. Mohutné stroje nakládaly těžký náklad.
4. Rozespalí tygři se pomalu protahovali. 

SKYPE - ČJ
VÝUKA:

Probereme si rozdíl mezi vyjádřeným a nevyjádřeným podmětem.
Seznámíme se se souvětím a vysvětlíme si cvičení ČJPS2 - 31/2.

KONTROLA:
Věty se slovy - PIL, PYL, VÍR, VÝR, SLEPÍŠ, SLEPÝŠ.

MA
ZOPAKUJ SI:

Řekni si vzorec pro výpočet obvodu čverce a vzorec po výpočet obvodu obdélníku.

VYPRACUJ:
MAPS2  - 27/1 - uvědom si, která početní operace má v příkladu přednost.

Do sešitu DV4 vypočítej písemně následující příklady násobení. 
(Pokud nebudou číslice napsány správně a pečlivě pod sebe, budu muset tento úkol vrátit k přepracování.) 
5 226 . 25,  6 581 . 96,  7 402 . 61,  21 009 . 30 

SKYPE - MA
VÝUKA:

Roznásobení závorek - opakování.

AJ
Podle pokynů paní učitelky Gruberové a Hnátkové.