Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na pondělí 3. 5. 2021 (2. 5. 2021)

2. 5. 2021

SKYPE - podle rozpisu zapsaném v Informacích číslo 37.

ČJ
ZOPAKUJ SI:

1. Co jsou podstatná jména a co u nich určujeme.
2. Co jsou slovesa a co u nich určujeme.
3. Řekni si všechny slovní druhy ve správném pořadí.
Uvědom si, které z nich jsou ohebné (dají se skloňovat nebo časovat) a které neohebné.

VYPRACUJ:
Do sešitu DV4 napiš vše, co můžeš určit u následujících slov: podívali jsme se, pod keřem, s čápy, bude létat.
(Začínej vždy určením slovního druhu.)
Nezapomeň na datum.

V procvičovacích papírech z českého jazyka doplň cvičení 1 (číslo je napsáno černou fixou). Vzory si určuj ústně.

SKYPE - ČJ
VÝUKA:

Zopakujeme si, co je podmět, přísudek a základní skladební dvojice a jak se označují.
Do sešitu DV4 si napíšeme věty:
1. Malý Petr si hraje na písku. 
2. Obě děti běžely za babičkou.
U těchto vět označíme základní skladební dvojice.

MA
ZOPAKUJ SI:

Minulý týden jsme se hodně věnovali geometrii. Abychom probrané věci nezapomněli, je třeba si vše hned zas zopakovat.
Pomohou vám přehledy, které jste dostali. Dobře je na určená místa přilepte a vycházejte z nich při vypracování otázek i rýsování. 

VYPRACUJ:
Najdi si přehled geometrie s číslem 1 - Mnohoúhelníky a s číslem 3 - Čtyřúhelníky. 
Pečlivě oba přehledy přečti a do sešitu DV4 odpověz na následující  otázky:
1. Kolik úhlů svírají čtyřúhelníky?
2. Kolik vrcholů mají trojúhelníky?
3. Jak značíme obvod mnohoúhelníku?
4. Jak dělíme čtyřúhelníky?
5. Který ze čtyřúhelníků má jednu dvojici protilehlých stran rovnoběžnou a druhou dvojici protilehlých stran různoběžnou? 
6. Co patří mezi rovnoběžníky?

V procvičovacích papírech z matematiky spočítej sloupce E, F (pamětné násobení a dělení do sta).

SKYPE - MA
VÝUKA:

Zopakujeme si výpočet obvodu čtverce a  obdélníku.
Postup výpočtu bude stejný jako v sešitě geometrie.
1. zadání 
2. náčrtek 
3. výpočet (na konci výpočtu uvedení správných jednotek)

Vypočítej obvod čtverce MNHV, MN = 16 cm.
Vypočítej obvod obdélníku RTJK, RT = 10 dm, TJ = 9 dm.

VL
ZOPAKUJ SI:

VLU- podle mapky na straně 31 si v příruční mapě ČR vyhledej zobrazené řeky.

VYPRACUJ:
VLU - na straně 31 si přečti, co je povodí a úmoří. Povodí Labe, Odry a Moravy si ukaž na stejné stránce na mapě.

AJ
Podle pokynů paní učitelky Gruberové a Hnátkové.