Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na čtvrtek 8. 4. 2021 (7. 4. 2021)

7. 4. 2021

SKYPE - podle rozpisu zapsaném v příspěvku Učivo na úterý 6. 4. 2021 (5. 4. 2021)

ČJ
ZOPAKUJ SI:

Podle vzoru stroj se skloňují podstatná jména rodu mužského neživotného, která mají ve 2. pádě čísla jednotného koncovku -e (čaje, koberce).
Vzor stroj je měkký vzor. V koncovkách podstatných jmen skloňovaných podle vzoru stroj píšeme vždy -i/-í (ke kotli, v pytlích).

VYPRACUJ:
ČJČÍT - na straně 116 si přečti text od spisovatele Oty Pavla s názvem Černá štika.
Do sešitu DV2 napiš dvě otázky k tomuto úryvku. V pátek 9. dubna si budeme otázky číst a odpovídat na ně.
ČJČÍT - na straně 117 si přečti báseň Františka Halase Poučení otcovské.
Prohlédni si i ilustraci k básni a přečti si, kdo ji vytvořil. Promysli si: Jak na tebe obrázek působí? Víš, co je to luna? Jak si představuješ tmu tmoucí? Co bys k této básni namaloval (namalovala) ty? Která barva by v tvém obrázku nejspíš převažovala?

ČJPS2 - 19/1, 19/1a, b, c, 19/2

SKYPE
VÝUKA:

Určování vzorů podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského - společné vyhodnocení.
Diktát především na koncovky podstatných jmen - společná oprava a zdůvodnění pravopisných jevů.

KONTROLA:
ČJ malý PS - 13/4

MA
NAUČ SE:

Násobení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 - zjednodušená pomůcka:
Číslo vynásobíme 10 (100, 1 000, 10 000, 100 000) tak, že za násobené číslo připíšeme 1 nulu (2, 3, 4, 5 nul).

Dělení 10, 100 1 000, 10 000, 100 000 - zjednodušená pomůcka:
Dělíme-li číslo zakončené nulami dělitelem 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, z děleného čísla (dělence) odebereme tolik nul, kolik jich je v děliteli.
Pokud vydělíme dělence i dělitele stejným číslem, výsledek se nezmění.

VYPRACUJ:
Po výkladu učební látky do sešitu DV2 přepiš a vypočítej následující příklady. První čtyři příklady piš v sešitě do prvního sloupce, druhé čtyři příklady do druhého sloupce.
20 . 70, 600 . 80, 5 000 . 70, 80 .  800
3 000 . 9, 40 . 500, 4 000 . 200. 600 . 400

SKYPE - MA
VÝUKA:

Násobení - činitel (nebo oba činitele) jsou zakončeny nulami.

KONTROLA:
Příklady, které byly zadány k vypočítání při výuce ve středu 7. dubna.

VL
VYPRACUJ:

VLU - v učebnici na straně 28 si přečti kapitolu s názvem Voda povrchová a podpovrchová.
Do sešitu DV2  písemně odpověz na následující otázky:
(Odpovědi najdeš právě v této kapitole.) 
1. V jaké podobě se vyskytuje povrchová voda?
2. Kde se nachází podpovrchová voda?
Odpovídej celou větou. Piš pečlivě. V pátek 9. dubna si budeme odpovědi číst.

SKYPE - VL
VÝUKA:

Práce s příruční mapou - řeky Vltava, Labe, Morava.