Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na 22. 4. 2021 (21. 4. 2021)

21. 4. 2021

SKYPE - podle rozpisu zapsaném v Informacích číslo 35.
(Nezapomeňte na angličtinu s paní učitelkou Hnátkovou.)

ČJ
ZOPAKUJ SI:

ČJ malý PS -  v tabulce na straně 16 se znovu podívej na skloňování vzoru předseda a soudce.
(Zaměř se hlavně na pády, kde je i nebo y.)
U vzoru soudce si zopakuj také tvar 5. pádu v jednotném čísle.
Uvědom si, který vzor z těchto dvou je tvrdý a který měkký. 

VYPRACUJ:
ČJPS2 - 21/2a
ČJPS2  - 21/3 - zkontroluj si, zda máš slova opravdu dobře zakroužkovaná a pak cvičení PEČLIVĚ přepiš DO SEŠITU DV4. 
Nezapomeň na datum!

SKYPE - ČJ 
VÝUKA:

Procvičování koncovek podstatných jmen.
ČJPS2 - 22/3 - určování vzorů podstatných jmen, zdůvodňování správného psaní koncovek.

KONTROLA:
ČJPS2 - 22/3 - doplnění správného i/í nebo y/ý.
Otázky k pohádce Čert a Káča.

MA
ZOPAKUJ SI:

Dlouho jsme se nevrátili k převodům jednotek.
Nejprve si zopakujeme převody délky.

Pokud převádíme VĚTŠÍ jednotky na MENŠÍ (například centimetry na milimetry, metry na centimetry, kilometry na metry...),
bude výsledek VĚTŠÍ a my musíme NÁSOBIT.
Násobíme 10, 100 nebo 1000.

Pokud převádíme MENŠÍ jednotky na VĚTŠÍ (například milimetry na centimetry, centimetry na metry, metry na kilometry...),
bude výsledek MENŠÍ a my musíme DĚLIT.
Dělíme 10, 100, 1000.

1 m  =   10 dm     ALE TAKÉ     10 dm = 1 m    
1 m  =  100 cm                 100 cm = 1 m
1 m  = 1000 mm                1000 mm = 1 m
1 km = 1000 m                 1000 m  = 1 km
1 dm =   10 cm                  10 cm = 1 dm
1 dm =  100 mm                 100 mm = 1 dm
1 cm =   10 mm                  10 mm = 1 cm

VYPRACUJ:
MAPS2 - 29/1, 29/2, 29/3

SKYPE - MA
VÝUKA:

Procvičování příkladů typu 200 . 80, 720 000 . 900
MAPS2 - 29/4 - část příkladů na převod jednotek délky

KONTROLA
PROCVIČOVACÍ PAPÍRY - číslo 10 (napsané černou fixou) - JEN PRVNÍ DVA ŘÁDKY

VL
ZOPAKUJ SI:

Najdi na příruční mapě tok těchto řek na území ČR - Vltava, Lužnice, Sázava, Berounka, Ohře, Labe, Morava, Dyje. 
Podle svého výběru ještě ukaž tok dalších pěti řek v ČR, řeku vždy pojmenuj.

VYPRACUJ:
VLU - na straně 28 si přečti kapitolu - Vodní toky - řeky a potoky. 
VLU - na straně 30 si přečti kapitolu - Vodní nádrže.

Do sešitu DV4 odpověz jedním nebo dvěma slovy na následující otázky. Odpovědi čísluj, začínej velkým písmenem, konči tečkou. Nezapomeň na datum. PIŠ PEČLIVĚ, AŤ TI ÚKOL NEMUSÍM PŘÍŠTÍ TÝDEN VE ŠKOLE VRACET.

Otázky:
1. Jak se nazývá místo, kde se spojují řeky?
2. Tok řeky rozlišujeme na horní, střední a ... DOPLŇ.
3. V kterém pohoří u nás najdeme Černé a Čertovo jezero?
4. Jak se nazývá největší rybník v ČR?
5. Na které řece jsou postaveny přehrady Lipno, Orlík, Slapy?