Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace č. 38 (24. 5. 2019)

24. 5. 2019

Týden 27. 5. - 31. 5. 2019

ČJ
• psaní souhlásek na konci slov - procvičování
• práce v písance 2
• slova nadřazená, podřazená, souřadná
• slova spisovná a nespisovná

MA
• násobení a dělení dvěma, třemi, jednou
• násobení nulou
• násobení čtyřmi
• dělení čtyřmi

PRV
• měsíce jednotlivých ročních období - opakování
• chování v přírodě

HV
• píseň Okoř
• rytmické hry s rachtadly

VV, PČ
• koláž
• přišívání knoflíků

• přední steh

PROVĚRKY
28. 5. ČJ - diktát s přípravou (podle domácího úkolu ze 24. 5.)
30. 5. MA - pětiminutovky (násobení a dělení dvěma, třemi, jednou)

V tomto týdnu si poslechnu všechny děti při čtení s přípravou.
(Tentokrát jsou zadány dva texty, jeden lehčí, druhý těžší. Děti dostanou ze čtení dvě známky.)

RŮZNÉ
Ve středu 29. 5. se budeme fotografovat. Je třeba, aby Vaše dítě vědělo, zda se může fotit ve skupinkách.

V pátek 31. 5. máme ve škole filmový den. Děti mohou přijít v kostýmech postav z různých filmů a pohádek.

Sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení doporučuji procvičovat ústně i mimo domácí úkoly.
Vynaložené úsilí se dětem vrátí při řešení těžších příkladů.

V týdnu od 3. 5.  do 7. 5. budeme mít týden výletů a her. Informace k této akci dostanou děti během příštího týdne v písemné podobě. Prosím Vás o podpis. (V pátek 31. 5. se tyto informace objeví i na Webáčku.)

NĚKTEŘÍ RODIČE JEŠTĚ STÁLE NEDOPLNILI TŘÍDNÍ FOND.

Němcová